Paĝoj de Enrique   (V 20221211)
(en)  Esperanto. Enrique's pages                  
(eo)  Esperanto. Paĝoj de Enrique                
(es)  Esperanto. Páginas de Enrique            

    (en)  Esperanto is a language, a planned language.
   
(eo)  Esperanto estas lingvo, planita lingvo.
   
(es)  Esperanto es un idioma, un idioma planeado.

   
(en) Lists   (eo) Listoj   (es) Listas
   
(en) Meetings, travel   (eo) Renkontiĝoj, vojaĝoj   (es) Encuentros, viajes

Argentina Kongreso 2020, sabaton 21-an novembron.   Mia prelego:
Helpo al la medio:   (eo)   Bestetoj kiuj helpas la medion.  
(Kun belaj fotoj)
(eo) (es) (en)   Multege da informoj pri ĉi tiu temo.

(en)  What is Esperanto?   To learn Esperanto     For people that just discovered Esperanto
   
The easiest ways to learn and practice.               After completing the first Esperanto course

(es)  ¿Qué es Esperanto?   Aprender Esperanto    Para quienes recién descubren Esperanto
   
Las formas más fáciles de aprender y practicar.       Después de completar el primer curso
        Para empezar a aprender Esperanto

(eo)  Kio estas Esperanto?   Por lerni Esperanton    Por tiuj kiu ĵus malkovris Esperanton
   
La plej facilaj manieroj por lerni kaj praktiki.             Post fini la unuan kurson de Esperanto

(en)  Several ways to learn Esperanto                     Correlatives               Participles
(es)  Varias maneras de aprender Esperanto          Correlativos               Participios
(eo)  Kelkaj manieroj por lerni Esperanton              Korelativoj   an   hi    Participoj  an  hi
(en)  Basics of the Esperanto grammar                   (es)  Gramática básica de Esperanto  

(en)  To practice Esperanto,
starting with easy readings, videos and podcasts.
(es)  Para practicar Esperanto, empezando con lecturas fáciles, vídeos y podcasts.
(eo)  Por praktiki Esperanton, komencante per legaĵoj facilaj, filmetoj kaj podkastoj.

La plej grava paĝo. Ĝi montras kion oni povas fari per Esperanto:
(eo)  20 Kialoj por lerni kaj uzi Esperanton,
  Montras kiel ni uzas Esperanton. 
(en)  20 Reasons to learn and use Esperanto,  Shows how we use Esperanto.
(es)  20 Razones para aprender y usar Esperanto,  Muestra como usamos Esperanto.

(eo)  Vespertoj     (en)  Bats     (es)  Murciélagos   (eo)  Mia prelegokun belaj fotoj.
      (eo)  Utilaj bestetoj   (en)  Useful little animals   (es)  Animalitos útiles   21 nov 2020

    Fremont & Bay Area

(eo)  Libroj, kaj miloj da rimedoj
por lerni kaj praktiki Esperanton: revuoj, podkastoj
    kun teksto, filmetoj, kantoj, kaj retpaĝoj, estas senpage haveblaj en la reto.
(en)  Books, and thousands of resources to learn and practice Esperanto:
    magazines, podcasts with text, videos, songs, and web pages, are available
    for free on the web.
(es)  Libros, y miles de recursos para aprender y practicar Esperanto: revistas,
    podcasts con texto, vídeos, canciones, y páginas web, están disponibles gratis
    en la web.

(eo)  Lerni Esperanton, Ekde la plej simpla kurso, kaj kiel praktiki.
(en)  To learn Esperanto, Starting from the simplest course, and how to practice.
(es)  Para aprender Esperanto, Empezando con el curso más simple, y como practicar.

Esperanto FremontĈefpaĝo (eo)  Home page (en)  Inicio (es) 

La Zagreba Metodo
  (eo)  (en)  (es)
in English    Interactive   The simplest, easiest, fastest course to learn Esperanto.
    It teaches only the 500 most used words.   Listen while reading.
en Español    Interactivo   El curso más simple, más fácil, más rápido para aprender
    Esperanto. Enseña solamente las 500 raíces de palabras más usadas.
    Puedes escuchar mientras lees.
(eo)  La plej simpla, plej facila, plej rapida kurso por lerni Esperanton.
    Ĝi instruas nur la 500 plej uzatajn vort-radikojn.

(eo)  12 facilaj tekstoj kaj 6 kantoj  Aŭskultu dum vi legas.
(en)  12 easy texts  translated to English
(es)  12 textos fáciles  traducidos al Español

(eo)  Paŝoj por lerni kaj uzi Esperanton
(en)  Steps to learn and use Esperanto
(es)  Pasos para aprender y usar Esperanto

(eo)  Rimedoj por lerni kaj uzi E-on
(en)  Resources to learn and use Esperanto
(es)  Recursos para aprender y usar Esperanto


Gerda Malaperis,  libro por komencantoj.  Por aŭskulti Esperanton dum oni legas.
    (en)  Traduko al la angla  To listen while reading.  3 chapters.
    (es)  Traduko al la hispana   Para escuchar mientras lees.  3 capítulos.

(es)  Lernu Esperanton per aŭskultado,   10 ĉapitroj de "Gerda Malaperis".

      En Esperanto, la angla, kaj la hispana.

(es)  Aprende Esperanto escuchando   10 capítulos de "Gerda Malaperis".
      Texto en Esperanto, inglés, y español.
      Sonido en Esperanto y español.
      Sonido en inglés en preparación. 

(en)  Learn Esperanto listening   10 chapters from "Gerda Malaperis".
      Text in Esperanto, English, and Spanish.
      Sound in Esperanto and Spanish.
      Sound in English will come soon. 

(es)  Aprende Esperanto leyendo:  "¿Sabe Usted Esperanto?"
(es)  Aprende Esperanto escuchando.

      Sonido en Esperanto y en Español.  10 capítulos de Gerda Malaperis.
(en)  Learn Esperanto: listening,  Not ready yet.

(eo)  1999   Diskedoj   por lerni Esperanton . . . angla kaj hispana
(es)  1999   Disquetes   para aprender Esperanto . . . inglés y español
(en)  1999   Floppy Disks   to learn Esperanto . . . English and Spanish

(en)  Watch animations  
to learn Esperanto.   Full text.   (173 minutes)
(es)  Mira animaciones   para aprender Esperanto.   Texto completo.   (173 minutos)
(eo)  Rigardu animaĵojn   por lerni Esperanton.   Kun la teksto.   (173 minutoj)

(eo)  Esperanto, Pasporto al la Tuta Mondo     kun aktoroj de 12 landoj. (7.5 horoj)

(en)  Speak Esperanto fluently.
(es)  Habla Esperanto con fluidez.
(eo)  Parolu Esperanton flue.

(eo)  Fotoj de Zamenhof.     (en) Pictures.     (es) Fotos.

(eo)  Laste aperis:

    Estas tre bone ke oni povas trovi senpagajn librojn en la reto. Sed oni ankaŭ
    devas aĉeti kelkajn paperajn librojn, aŭ DVD-ojn. Se libroj ne vendiĝas ...
    neniu verkisto produktos novajn librojn. UEA ofte publikigas listojn de la lastaj
    aperintaj esperantaĵoj.
(en)  It's very good that you can find free books on the web. But you also have to buy some paper books, or DVDs. If books are not sold ... no writer will produce new books. UEA often publish lists of the last appeared Esperanto publications.
(es)  Está bien que puedas encontrar libros gratis en la web. Pero también tienes que comprar algunos libros de papel, o DVDs. Si no se venden libros ... ningún escritor querrá producir libros nuevos. UEA a menudo publica listas de los últimos libros publicados.

(en)  Sites to buy books,   CD-s and DVD-s.
(es)  Sitios para comprar libros,  CD-s y DVD-s.
(eo)  Retejoj por aĉeti librojn,  KD-ojn kaj DVD-ojn.

(eo)  Facila Vento:  facilaj podkastoj kun teksto, por legi kaj aŭskulti.

(eo)  Radio Verda:   Podkastoj bone prononcitaj, simple parolataj, de
    Arono kaj Karlina el Vankuvero, Kanado. Ili komencis en septembro
    1998 kaj finis en decembro 2013. La totalo estas 201 podkastoj.

(eo)  Revuoj en Esperanto.   Retaj kaj paperaj.

(eo)  Kantoj en Esperanto.   Pli ol 500 kantoj de pli ol 100 grupoj aŭ kantistoj.

(eo)  Artikoloj pri Esperanto,   en diversaj lingvoj.

(eo)  Evildea:  filmetoj de Richard Delamore, en Youtube.  Some videos in English.

Ĉu Esperanto plibonigis/plibonigos la mondon?   Esperanto  English  Español
    Ĉi tiu, mia retpaĝo, montriĝis en Esperanto revuo de decembro 2014, paĝo 251,
    pri la laboro de D-ro Márkus Gábor, el Hungario, kiu multe helpis la progreson
    de la Eŭropa Unio. Aliaj retpagxoj pri libroj de D-ro Márkus Gábor:
    Mirindaj libroj en Esperanto       Elŝutu, legu kelkajn librojn  
    Eurazia Kultura Centro      EKC finance subvencias Esperanto-instruadon en Azio.

(eo)  Atako de la Lunaj Zombioj. (Filmo)     Pliaj filmoj.
    Pro peto de film-reĝisoro Christopher R. Mihm, Inĝeniero Georgo Baker komencis
    teamon de esperantistoj, precipe el Kalifornio, Usono, por unue traduki liajn filmojn
    kaj poste laŭtlegi tiujn tradukojn por aldoni al la anglaj versioj de tiuj filmoj, kiuj
    vendiĝas kiel DVD-oj.  Mi, Enrique, estas membro de tiu teamo.  

(eo)  Esperanto en Broadway,     Novjorko Urbo.  (American Bible Society)

Retpaĝoj de Remush kaj Pilger,   (en) (eo)
    Kompletaj nomoj:  Raymond Alexis Pierre Gerard (Remush)
    kaj Wouter F. Pilger (1942-2006)
    Remush kreis vortarojn laŭ vort-ofteco, kaj aliajn interesajn aferojn.
    W F Pilger kreis vortaroj de mamuloj, birdoj, insektoj, plantoj, legomoj.

Instituto Zamenhof,  Lomé, Togo.  (en) (es) (eo)
    La plej bona uzado de Esperanto ekster la esperanta mondo.

Merkatiko,  por antaŭenigi Esperanton.  (eo)
    Artikoloj de Dennis Keefe aperitaj en la revuo "La Ondo de Esperanto".

(en)  Around the World with Esperanto,  People using Esperanto.
(es)  Recorriendo el Mundo con Esperanto,  Gente que usa Esperanto.
(eo)  Ĉirkaŭ la Mondo per Esperanto,  Homoj kiuj uzas Esperanton.

(en)  Children Around the World     Books, stories, and songs for children.
(es)  Niños Alrededor del Mundo    Libros, cuentos y canciones para niños.
(eo)  Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo         Libroj, rakontoj, kaj kantoj por infanoj.

(eo)  Esperanta Kunlaboro         Projektoj kreitaj per kunlaboro de multaj esperantistoj.

(en)  Some resources to learn languages
(es)  Algunos recursos para aprender idiomas
(eo)  Kelkaj rimedoj por lerni lingvoj

(en)  Improving your life, using common sense
(es)  Mejorando tu vida, usando el sentido común
(eo)  Plibonigi vian vivon, uzante komunan prudenton

(eo)  Kioma horo estas?
    La horo en aliaj landoj.

    Paralela universo, 17 aŭgusto 2019
   
(en)  For new Esperanto speakers to meet with veterans.  Click here
   
(eo)  Por novaj Esperanto-parolantoj renkontiĝi kun veteranoj.  Alklaku
   
(es)  Para que los nuevos esperantistas se reúnan con veteranos.  Aquí

   
  *   *   *        
   
(eo) Listoj:       (en) Lists:       (es) Listas:                   (Supren)

(eo) Listoj:   Same kiel ĉi tiu retpaĝo, listoj ne estas belaj buntaj paĝoj,
    sed ili havas multe da facile alireblaj ligiloj.
(en) Lists:   Same as this web page, lists aren't colorful pretty pages,
    but they have plenty of easy to reach links.
(es) Listas:   Lo mismo que esta página, las listas no son páginas coloridas, bonitas,
    pero tienen muchos enlaces fáciles de alcanzar.

(eo)  Kantoj en Esperanto.   Pli ol 500 kantoj de pli ol 100 grupoj aŭ kantistoj.
(eo)  Manŭel Rovere.   pli ol 100 kantoj, teksto en unu paĝo, por legi dum aŭskultado.
(eo)  Amira Chun.   kantoj, teksto en unu paĝo, por legi dum aŭskultado.
(eo)  Laste aperis:     UEA ofte publikigas listojn de la lastaj aperintaj esperantaĵoj.
(eo)  Facila Vento:  facilaj podkastoj kun teksto, por legi kaj aŭskulti.
(eo)  Evildea:  filmetoj de Richard Delamore, en Youtube.  Some videos in English.
(eo)  Radioj:  podkastoj, kaj blogoj.
(eo)  Radio Verda:   Podkastoj bone prononcitaj, simple parolataj, de
    Arono kaj Karlina el Vankuvero, Kanado. Ili komencis en septembro
    1998 kaj finis en decembro 2013. La totalo estas 201 podkastoj.
(eo)  Libroj
(eo)  Facilaj libroj
(eo)  Revuoj en Esperanto.
  Retaj kaj paperaj.
(eo)  20 Kialoj por lerni kaj uzi Esperanton

(en)  Groups,
Facebook, Yahoo, Google, and others.   To read and post messages.
(es)  Grupos,
Facebook, Yahoo, Google, y otros.   Para leer y escribir mensajes.
(eo)  Grupoj,
Facebook, Yahoo, Google, kaj aliaj.   Por legi kaj afiŝi mesaĝojn.

(eo)  Ligiloj el la UK 2020

  *   *   *        
          (en) Esperanto meetings and other trips             (Supren)
          (eo) Esperantaj renkontiĝoj kaj aliaj vojaĝoj
          (es) Encuentros de Esperanto y otros viajes

2022, 28 oktobro - 21 novembro,   Azia Kongreso 2022
  Busan, Koreio.
    Kaj vizitoj al la tuta Koreio   (11 pagxoj)

2012, 28 julio - 16 aŭgusto,   Universala Kongreso 2012   Hanoi, Vietnam.
    Kaj vizitoj al Hanojo, Vietnamio kaj Seulo, Koreio   (20 pagxoj)

2011, 17 - 20 de junio,   Esperanto-USA Jara Kongreso,
    Emeryville, California, Usono, Proksime de San Francisko.

2009, 12 septembro - 10 oktobro,   Vizito al Kanado, Alasko,
    Japanio, Rusio, Koreio,   kaj Ĉinio,
  33 paĝoj, pli ol 300 fotoj.

2009, 10 - 11 Julio,   NASK  40-jariĝo  Nord-Amerika Somera Kursaro.
    UCSD,  Universitato de Kalifornio, San Diego, California, Usono
    51 fotoj kaj raportoj.
(en) NASK  40th Anniversary

2008, 11 - 18 julio,   Esperanto-USA Jara Kongreso,
  Kune kun la
    TutAmerika Kongreso de Esperanto,  Montrealo, Kanado.

2008, 4 - 6 aprilo   TKEK 2008  TutKalifornio Esperanto Konferenco.
    Milpitas, Kalifornio, Usono.  Milpitas estas 10 km sude de San Jose.  25 fotoj.

2007, 27 - 30 julio,   Esperanto-USA Jara Kongreso,  Tijuana, Meksiko.
    Programo, prelegantoj, prelegoj, raportoj. 20 paĝoj, 160 fotoj.

2006, 21 - 24 julio,   Esperanto-USA Jara Kongreso,
    Novjorko urbo,  Programo kaj 110 fotoj.

2006, 24 - 26 marto   TKEK 2006  TutKalifornio Esperanto Konferenco.
    Davis, Kalifornio, Usono.  25 fotoj.
    Davis estas urbo 25 kilometrojn okcidente de Sakramento, la ĉefurbo
    de Kalifornio. Ĝi havas grandan agrokulturan universitaton.

2004, 23 julio - 11 aŭgusto,   Universala Kongreso 2004   Pekino, Ĉinio.
    Kaj vizito al Ŝanghajo

2002,   12 - 14 Oktobro,   Okemo 2002  Ludlow,Vermont, USA, 60 pictures.

2001,   6 - 8 Oktobro,   Okemo 2001

2001,   15 - 21 aprilo,   TAKE 2001.  TutAmerika Kongreso de Esperanto

    Meksikurbo, 15 - 21 aprilo, 2001

  *   *   *

Fremont kaj ĉirkaŭaĵoj
    (Supren)

Kelkaj renkontiĝoj:   (in English)   (en español)

Vi povas ricevi lastatempajn informojn pri Esperanto en Norda Kalifornio, kaj aliloke, aboninte al la reta poŝtolisto esperanto-nordkalifornio.

SFERO: SanFrancisko Esperanta Regiona Organizaĵo, kunvenas la
unuan sabaton de ĉiu monato je la 13:00 horo, 1 PM. (ne dum somero)
ĉe la Park-police station en Golden Gate Park, San Francisco
1899 Waller St, San Francisco, CA 94117
Proksime de la sudorienta angulo de la parko.

Esperanto ĉe Stanford Universitato,  kurso kaj babilado
Ĉiu mardo 18:30 - 20:30 horo (6:30 - 8:30 PM), dum la Akademia jaro.
Venonta kunveno: 11 de aprilo, 2017 (ĝis 13 de junio).

  *   *   *
Esperanto Fremont        Aktualigita de Enrique,   11  decembro  2022       Ĉi tiu paĝo         (Supren)