Enrique's pages   (V 20200809)
Virtuala Universala Kongreso, ligiloj

Global voices

Diskonigu esperantajn eventojn tutmonde!:     eventaservo.org

    Mondafest.net     UK 2021 at Mondafest   Aliĝilo

    eventaservo.org   #esperanto

Vikimedio dum la Virtuala Kongreso de Esperanto 2020:     esperanto.wiki  

Skoltoj:     skolta.org/ek       scoutlink.net  

Ne estas fido nur:     mark.trovu.com   Libro de Mark Fettes.

Ateistoj:     La dek du pruvoj pri la neekzisto de Dio  

Kontakto:     esperanto.wiki/kontakto   Skribu per facila lingvo

Gvidilo al la 17 celoj por daŭripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj:     mallonge.net/17CDE  

    17 celoj por dauripova evoluigo de UN  

    USA kongreso 2020  

Claude Piron:     Multaj agrablaj memoroj    Verkita por Enrique.     Originala versio

    Esperanto por UN       in English  

    Enketilo UN  

    UEA Forumo  

* * * * *    


Actualizada por  Enrique,  9  aŭgusto  2020  (Cliquea mi nombre, verás mi email)    Esta página