Paĝoj de Enrique             Kongreso 2012   K1   K2   K3   Kio   Vizitoj al   Hanoi   Seoul  

Universala Kongreso de Esperanto, en Hanojo, Vietnamio;
kaj vizito al Seulo, Suda Koreio

Esperanto World Convention, at Hanoi, Vietnam;
and visit to Seoul, South Korea

Congreso Mundial de Esperanto, en Hanoi, Vietnam;
y visita a Seúl, Korea del Sur

Kio okazis en la Kongreso   programeroj, raportoj (en Esperanto)


1703. 4 aŭgusto.

27 julio   al   16 aŭgusto   2012

Esperanto        
English        
Español        
Nia vizito al la Universala Kongreso de Esperanto, en Hanojo, Vietnamio, plus 5-taga restado en Hanojo kaj 6-taga vizito al Seulo, Koreio.

27 julio ĝis 16 Aŭgusto, 2012

La uzado de Esperanto multe helpis la ĝuadon de ĉi tiu sperto.

En ambaŭ urboj, ni estis bonvenigitaj de grupoj da homoj kiuj parolas Esperanton, kiuj helpis nin viziti multajn interesajn lokojn en iliaj urboj.
Our visit to the Esperanto World Convention, in Hanoi, Vietnam, plus a 5-day stay in Hanoi, and 6-day visit to Seoul, South Korea.

July 27 to August 16, 2012

The use of Esperanto helped us to enjoy this experience.

In both towns, we were welcomed by groups of Esperanto speakers, who helped us visit many interesting places in their towns.

Nuestra visita al Congreso Mundial de Esperanto, en Hanoi, Vietnam, y 5 días más en Hanoi, y una visita de 6 días a Seúl, Corea del Sur.

27 julio al 16 Agosto, 2012

El uso de Esperanto nos ayudó mucho a gozar esta experiencia.

En ambas ciudades, fuimos bienvenidos por grupos de gente que habla Esperanto, quienes nos ayudaron a visitar muchos lugares interesantes en sus ciudades.

Por rigardi la fotoj:
Uzu novan version de la krozilo Firefox. Klaku F11 por montri kompletan ekranon. Klaku [Ctrl +] aŭ [Ctrl -] kelkfoje por ŝanĝi la grandecon de la fotoj.


To view the pictures:
Use a late version of the browser Firefox. Press F11 to show a full screen. Press [Ctrl +] or [Ctrl -] several times to change the size of the pictures.


Para ver las fotos:
Usa una versión nueva del navegador Firefox. Cliquea F11 para mostrar una pantalla completa. Cliquea [Ctrl +] o [Ctrl -] varias veces para cambiar el tamaño de las fotos.
* * * * *    

1284. 28 Julio. Kongresa registrado.
Registering at the Convention.
Para registrarse en el Congreso.


1383. 29 Julio. Antaŭ la Solena malfermo de la kongreso.
Before the Convention opening.
Antes del comienzo del Congreso.


1390. 29 Julio. Helpantoj-dancantoj-kantistoj.
Helpers-dancers-singers.
Ayudantes-bailarines-cantores.


1394. 29 Julio. Prezentado dum Malfermo.
Show during the opening.
Espectáculo durante el comienzo.


1403. 29 Julio.


1409. 29 Julio. Kantantaj volontuloj.
Singing volunteers.
Voluntarios cantando.


1413. 29 Julio. Solena malfermo de la kongreso.
Convention opening.
Comienzo del Congreso.


1420. 29 Julio. Teatraĵo. Georgo Handzlik.
Theater.
Teatro.


1429. 29 Julio. Vietnama Nacia Vespero.
Vietnam National Evening.
Velada Nacional de Vietnam.


1436. 29 Julio. Vietnama Nacia Vespero.
Vietnam National Evening.
Velada Nacional de Vietnam.

* * * * *    
  Monda Kongreso 2012   K1   K2   K3   Kio
  Vizito al Hanoi-urbo   Vizito al Seoul-urbo  

  USA Kongreso 2007,
San Diego kaj Tijuana, Meksiko, 25 - 30 Julio 2007.

  Visiting Canada, Alaska, Japan, Russia, South Korea, China,
  Pli ol 300 fotoj, September 12 to October 10 2009.

  Videoj por lerni Esperanton.
  3 animaĵoj, preskaŭ 3 horoj entute, kun la tuta teksto.
  Pasporto, en youtube, pli ol 7 horoj. Aktoroj de multaj landoj.

  Hejmpaĝo: http://esperantofre.com/indexeo.htm
  Aliaj paĝoj de Enrique.
  Mapo de la retejo de Enrique.

  Aktualigita de Enrique,   9  septembro  2012