Paĝoj de Enrique   (V 20170914)
Esperanto   Español   English  
Kiel helpi?    
EURAZIA KULTURA CENTRO

Laŭ la 1/2016 (II. 26) estrardecido de HEA, Hungaria Esperanto-Asocio,
fondiĝis Eŭrazia Kultura Centro (EKC) kun la jena personaro:

Nomo
Tasko
  Dr. Nanovfszky György     honora prezidanto, strategia gvidado de EKC
  Dr. Márkus Gábor   prezidanto, afergvidado, prelegoj en universitatoj  
  Dr. Farkas Julianna   sekretario, eduka inspektoro  
  Dr. Molnár Lajos   internacia scienca kunlaboro
  Gados László   konsilisto pri EU aferoj

* * * * *

Aperis libro pri la agado de D-ro Nanovfszky György, ambasadoro de Hungario en multaj aziaj landoj hungare, angle, ruse kaj esperantlingve.   Pli detalaj informoj. (hungare)

* * * * *

EKC finance subvencias Esperanto-instruadon en Azio jene:
  • Se estas pli ol dek, aŭ dekkvin interesiĝantaj kursanoj, tiam EKC helpas sendi instruiston por gvidi la kurson.

  • Se la kursanoj sukcese finas la enkondukan kurson, do se ili finlernas la unuajn kvar lecionojn de la libro Stano Marcek „ESPERANTO PER REKTA METODO” kaj faras ĉiujn hejmtaskojn de la libro de D-ro Márkus Gábor „ESPERANTO KURSO DE LA INDRAMANG UNIVERSITATO” riate al tiuj lecionoj, tiam la studentoj senpage ricevas la lingvolibrojn.

  • Se la kursanoj sukcese finas la bazgradan kurson, do se ili finlernas la unuajn dek unu lecionojn de la libro Stano Marcek „ESPERANTO PER REKTA METODO” kaj faras ĉiujn hejmtaskojn de la libro de D-ro Márkus Gábor „ESPERANTO KURSO DE LA INDRAMANG UNIVERSITATO” riate al tiuj lecionoj, tiam la plej diligenta kaj talenta studento ricevas eblecon senpage partopreni esperanto kunvenon en sia aŭ najbara lando.

  • Se la kursanoj sukcese finas la supermezgradan kurson, do se ili finlernas ĉiujn dudek du lecionojn de la libro Stano Marcek „ESPERANTO PER REKTA METODO” kaj faras ĉiujn hejmtaskojn de la libro de D-ro Márkus Gábor „ESPERANTO KURSO DE LA INDRAMANG UNIVERSITATO” riate al tiuj lecionoj, tiam la plej diligenta kaj talenta studento ricevas eblecon senpage partopreni popularan internacian konferencon aŭ kongreson en Eŭropo aŭ en Azio.
* * * * *

Aperis libroserio pri la agado de D-ro Márkus Gábor, UEA komitatano por Hungario en multaj aziaj landoj hungare, japane, koree, ĉine kaj esperantlingve. Pli detalaj informoj angle, hispane kaj esperantlingve:

    Mirindaj libroj  en Esperanto verkitaj de
    Doktoro Márkus Gábor, el Hungario. (esperante)

    Elŝutu la librojn,  (pdf,  en Esperanto)

    Ruĝa Suno kaj Verda Stelo     Trans la Flava Maro

    Ĉi tiuj libroj rakontas gravajn travivaĵojn de la verkisto.
    Estas priskribo de tiuj libroj en ĉi tiuj retpaĝojn en tri lingvoj:

            En Esperanto     En Español     In English

* * * * *

EKC helpas Seulon per kursogvidado kaj lingvoinstruado por prepariĝi
por la 2017 jara Universala Kongreso.
Pli detalaj informoj.   (pdf,  en la korea kaj Esperanto)

* * * * *

EKC organizis Esperanto kurson en la Srinakharinwirot Universitato en Bangkok, Tajlando. Pli detalaj informoj.   (en la korea kaj Esperanto)

* * * * *

Tajlandaj studentoj sukcese finis nian lingvokurson kaj ricevis atestilojn de EKC.
Atestilo   Dorso   (pdf,  en Esperanto)   Vidu ambaŭ

* * * * *

Kiel ni povas helpi?

    La plej bona maniero estas ... lerni kaj uzi Esperanton.

Aliaj manieroj por helpi:
Aliĝu al UEA:   Universala Esperanto-Asocio.

Aliĝu al TEJO:   Tutmonda Esperantista Junulara Organizo     (ĝis 35 jaraĝa)

Aliĝu al via   landa asocio,   kaj/aŭ regiono, aŭ urbo.       Esperanto-USA    Aliĝu

Ni dankos vin pro via helpo

    ESF.  Esperantic Studies Foundation.   Fondaĵo por Esperantaj Studoj.
      (Retpaĝo en Esperanto aŭ en la angla)

ESF laboras por progresigi la komprenadon kaj praktikadon de lingva justeco en multkultura mondo.   Ni celas disvolvi kaj subteni altnivelan agadon pri esplorado, edukado, kaj interlingva komunikado.   Niaj prioritatoj kaj valoroj formiĝas kadre de daŭra engaĝiĝo kun la monda Esperanto-komunumo, kiel ankaŭ kun esploristoj, edukistoj kaj aktivuloj sur multaj prilingvaj kampoj.

Vi povas subteni ESF.  (Retpaĝo en Esperanto aŭ en la angla)

* * * * *        
Retpaĝoj de Enrique 
(Listado)  

  Monda Kongreso 2012     K1   K2   K3   Kio
  Vizito al Hanojo-urbo   Vizito al Seulo-urbo  

  USA Kongreso 2007,
San Diego kaj Tijuana, Meksiko, 25 - 30 Julio 2007.

  Visiting Canada, Alaska, Japan, Russia, South Korea, China,
  Pli ol 300 fotoj, Septembro 12 to Oktobro 10 2009.

  Videoj por lerni Esperanton.
  3 animaĵoj (3 lingvoj), preskaŭ 3 horoj entute, kun la tuta esperanta teksto.
  Pasporto, en youtube, pli ol 7 horoj. Aktoroj de multaj landoj.

    Hejmpaĝo: http://esperantofre.com/indexeo.htm (3 lingvoj)
    Aktualigita de Enrique,   14  septembro  2017