Paĝoj de Enrique         Kongreso 2012   Vizitoj   al Hanoi   al Seoul   S1  S2   S3  S4   S5  S6 

Seulo, Koreio     Seoul, Korea     02
11   -   12   agosto   2012

2476. 11 agosto. Refreŝiga akvo meze de Avenuo.
Refreshing water middle of Avenue.
Agua refrescante en medio de la Avenida.


2479. 11 agosto. Aliaj konstruaĵoj.
Other buildings.
Otros edificios.


2488. 11 agosto. Avenuo, Palaco, statuo, montoj.
Avenue, Palace, statue, mountains.
Avenida, Palacio, estatua, sierras.


2512. 11 agosto. Loĝejaj konstruaĵoj.
Residential buildings.
Edificios residenciales.


2520. 11 agosto. Lee Jung-kee, Enrique, Rina, ĉe Esperanto-Kulturcentro.


2521. 11 agosto. Enrique, Rina, Deoksugung Palace.


2539. 11 agosto. Rina, Sejong Muzeo, apud Palace.
Rina, Sejong Museum, next to Palace.
Rina, Museo Sejong, al lado del Palacio.


2552. 11 agosto. Arbaro, Rina, Deoksugung Palace.


2556. 11 agosto. Salono en Deoksugung Palace.
Hall in Deoksugung Palace.
Salón en Palacio Deoksugung.


2557. 11 agosto. Salono en Deoksugung Palace.
Hall in Deoksugung Palace.
Salón en Palacio Deoksugung.


2569. 11 agosto. Homoj promenas.
People walk.
La gente camina.

* * * * *    
  Monda Kongreso 2012   Vizito   al Hanoi-urbo     al Seoul-urbo   S1   S2   S3   S4   S5   S6  

  USA Kongreso 2007,
San Diego kaj Tijuana, Meksiko, 25 - 30 Julio 2007.

  Visiting Canada, Alaska, Japan, Russia, South Korea, China,
  Pli ol 300 fotoj, September 12 to October 10 2009.

  Videoj por lerni Esperanton.
  3 animaĵoj, preskaŭ 3 horoj entute, kun la tuta teksto.
  Pasporto, en youtube, pli ol 7 horoj. Aktoroj de multaj landoj.

  Hejmpaĝo: http://esperantofre.com/indexeo.htm
  Aliaj paĝoj de Enrique.
  Mapo de la retejo de Enrique.

  Aktualigita de Enrique,   30  aŭgusto  2012