Páginas de Enrique   (V 20140430)
Esperanto   Español   English  
              Ĉapitroj:     01-05     06-10

"Gerda Desapareció"   Texto completo en 
Esperanto y español de los Capítulos   06 - 10

El libro consta de 25 capítulos. En esta página está el texto 
de los capítulos  06 - 10  en Esperanto y en español. Puedes 
descargar los 25 archivos de sonido (.mp3)   en Esperanto. 

Elige un capítulo y escucharás cada frase en Esperanto, luego 
en español, luego otra vez en Esperanto, y luego habrá silencio 
para que puedas repetir la versión en Esperanto.
Para escuchar en Esperanto y español:

Capítulo 06
     475 KB     4 min 02 seg
Capítulo 07
     706 KB     6 min 01 seg
Capítulo 08    1791 KB   15 min 16 seg
Capítulo 09    1580 KB   13 min 28 seg
Capítulo 10    1418 KB   12 min 05 seg

Cuatro minutos de gramática de Esperanto
Texto       Sonido
    481 KB   4 min 06 seg

"Gerda Malaperis"   Ĉapitroj   06 - 10      
    en Esperanto kaj la hispana.

La libro havas 25 ĉapitrojn. En ĉi tiu retpaĝo estas la teksto 
por la ĉapitroj  06 - 10  en Esperanto kaj en la hispana. 
Vi povas elŝuti la 25 sondosierojn (.mp3)   en Esperanto. 

Elektu ĉapitron kaj vi aŭdos ĉiun frazon unue en Esperanto, 
poste en la hispana, poste denove en Esperanto, poste estos 
silento por ke vi povu ripeti la esperantan version laŭt-voĉe.


"Gerda Malaperis"    
  Para escuchar en Esperanto y Español.   Capítulos   06 - 10
  Por aŭskulti en Esperanto kaj la hispana.   Ĉapitroj   06 - 10 0600 "Gerda Malaperis" Rakonto de Claude PIRON "Gerda desapareció" Cuento de Claude PIRON 0601 Ĉapitro 06 (ses) Gerda falas en la koridoro Capítulo 06 Gerda se cae en el pasillo 0602 Tom: Ĉu vi aŭdis? Kio estis tio? Tom: ¿Escuchaste? ¿Qué fue eso? 0603 Bob: Jes, mi aŭdis. Mi aŭdis ion. Bob: Sí, escuché. Escuché algo. 0604 Linda: Ankaŭ mi aŭdis strangan bruon, Linda: Yo también escuché un ruido extraño, kvazaŭ iu falus en la koridoro. como si alguien se cayera en el pasillo. 0605 Bob: Kvazaŭ _ŝi_ falus. Bob: Como si ella se cayera. 0606 Tom: Mi havis la saman penson kiel vi. Tom: Yo tuve el mismo pensamiento que tu. Ankaŭ mi pensis tion. Yo también pensé eso. Ankaŭ mi pensis: jen Gerda falas en la koridoro. Yo también pensé: Gerda se cayó en el pasillo. 0607 Linda: Ĉu ni iru vidi? Linda: ¿Podemos ir a ver? 0608 Tom: Kompreneble. Ni iru tuj. Tom: Por supuesto. Vayamos enseguida. 0609 Bob: Mi iru kun Tom, sed vi restu ĉi tie, Linda. Bob: Iré con Tom, pero tú quédate aquí, Linda. Observu tiun junulon, kun kiu Gerda parolis, Observa ese joven, con quien Gerda hablaba, kaj kiu eble metis drogon en ŝian kafon. y que tal vez le puso una droga en su café. 0610 Linda: Ĉu vi ambaŭ foriras kaj mi restu tute sola? Linda: ¿Los dos se van y yo me quedo sola? Mi iom timas. Tengo un poco de miedo. 0611 Bob: Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj. Bob: No tenemos tiempo para discutir. Tenemos que ir a ver inmediatamente. Restu trankvile ĉi tie. Vi nenion riskas. Quédate aquí tranquila. No corres ningún riesgo. Venu, Tom, ni ne perdu tempon. Vamos, Tom, no perdamos tiempo.
0701 Ĉapitro 07 (sep) En la koridoro Capítulo 07 En el pasillo 0702 Tom: Jen ŝi estas. Ni pravis. Tom: Aquí está. Teníamos razón. Ŝi apenaŭ havis la tempon alveni ĝis la angulo, jam ŝi falis. Apenas tuvo tiempo para llegar a la esquina, y se cayó. Videble, ŝi estas nekonscia. Sin duda, está inconsciente. Ŝi perdis la konscion kaj falis. Ella perdió el conocimiento y se cayó. 0703 Bob: Ĉu ŝi ankoraŭ vivas? Bob: ¿Todavía está viva? 0704 Tom: Jes. Ne timu. Tom: Si. No tengas miedo. Ŝi perdis la konscion, sed ŝi ne perdis la vivon. Ella perdió el conocimiento, pero no perdió la vida. La koro batas. Ĝi batas malforte, sed tamen batas. El corazón late. Late débilmente, pero sin embargo late. Ŝi do vivas. Eble ŝi apenaŭ vivas, sed ŝi vivas. Así que ella vive. Tal vez apenas vive, pero está viva. 0705 Bob: Kion ni faru? Bob: ¿Qué haremos? 0706 Esta línea no está en el sonido original en Esperanto. Tom: Kion vi opinias? Tom: ¿Qué opinas? 0707 Bob: Ŝajnas, ke ŝi dormas. Bob: Parece que está durmiendo. 0708 Tom: Ni devas informi la aŭtoritatojn. Tom: Tenemos que informar a las autoridades. Tuj. Mi iros. Inmediatamente. Yo iré. Ili eble decidos voki doktoron, kuraciston, Pueden decidir llamar un doctor, un médico, kaj almenaŭ tuj sendos flegistinon. y por lo menos enviarán una enfermera. Certe estas flegistino en ĉi tiu universitato, ĉu ne? Seguramente que hay una enfermera en esta universidad, ¿no es así? 0709 Bob: Verŝajne, sed mi ne scias certe. Bob: Probablemente, pero no estoy seguro. Mi estas ĉi tie apenaŭ unu semajnon. Hace solamente una semana que estoy aquí. 0710 Tom: Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu ĉi tie kun ŝi. Tom: Bueno, iré a decirle a ellos. Quédate aquí con ella. Sed ni unue metu ŝin pli bone, ke ŝi kuŝu komforte, Pero primero la colocaremos mejor para que esté cómoda, kun la piedoj pli altaj ol la kapo. con los pies más altos que la cabeza. 0711 Bob: Ĉu vere? Ĉu vere vi volas, ke ŝi kuŝu Bob: ¿En serio? ¿De verdad quieres que se acueste kun la piedoj pli altaj ol la kapo? Tio ne estas komforta. con los pies más altos que la cabeza? Eso no es cómodo. 0712 Tom: Tamen, kiam iu perdis la konscion, Tom: Sin embargo, cuando alguien ha perdido el conocimiento, tio estas la ĝusta pozicio, esa es la posición correcta, se mi bone memoras, kion oni instruis al mi. si mal no recuerdo lo que me enseñaron.
0801 Rakontisto: Ĉapitro 8 (ok) Linda ne scias kion fari Capítulo 8 Linda no sabe qué hacer 0802 Rakontisto: En la universitata memserva restoracio, En el restaurante de autoservicio de la universidad, Linda sidas kaj pensas. Linda está sentada y pensando. Ŝi pensas ne tre trankvile. Ella no piensa muy tranquila. Fakte, ŝiaj pensoj iĝas pli kaj pli maltrankvilaj. De hecho, sus pensamientos se vuelven más y más ansiosos. 0803 Rakontisto: Ŝi observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de Gerda. Ella observa al joven, quien puso algo en el café de Gerda. 0804 Rakontisto: Ŝi pli kaj pli maltrankviliĝas. Ella está cada vez más preocupada. 0805 Rakontisto: Tom kaj Bob estas for jam longe. Tom y Bob se han ido ya hace tiempo. Ili ne revenas. No vuelven. Ĉu do vere okazis io al Gerda? Entonces, realmente, ¿le sucedió algo a Gerda? Sed kio okazis? Ĉu io grava? Pero, ¿qué pasó? ¿Algo grave? 0806 Rakontisto: Linda observas la junulon kaj pensas: Linda observa al joven, y piensa: 0807 Linda: "Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros? "¿Qué debo hacer si se levanta y se vá? 0808 Linda: "Ĉu mi sekvos lin? Ĉu mi sekvu lin? "¿Puedo seguirlo? ¿Debo seguirlo? 0809 Linda: "Kion mi faru, se li iros eksteren? "¿Qué debo hacer si se va afuera? Ĉu mi sekvu lin eksteren? Ĉu mi sekvu lin ekstere? ¿Debo seguirlo hacia afuera? ¿Debo seguirlo afuera? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. No sé lo que voy a hacer. No sé lo que haría. Mi ne scias, ĉu mi sekvos lin aŭ ne. No sé si lo voy a seguir o no. 0810 Linda: "Kaj se li foriros en aŭto? Ĉu ankaŭ mi sekvu lin aŭte? "Y si él se va en auto? ¿Yo también tengo que seguirlo en auto? 0811 Linda: "Jam estas vespero. Baldaŭ venos nokto. Jes. "Ya está obscureciendo. Pronto vendrá la noche. Sí. Baldaŭ noktiĝos. Ĉu mi sekvu lin nokte? Pronto se hará de noche. ¿Debo seguirlo de noche? 0812 Linda: "Kaj eĉ se li ne iros eksteren de la universitato, "Y aunque él no salga de la universidad, eĉ se li restos ĉi tie, ĉu mi sekvu lin? aunque se quede aquí, tendría que seguirlo? 0813 Linda: "Se li eliros tra tiu ĉi pordo, " "Si él sale por esta puerta, li iros en la koridoro al iu ĉambro. va a ir en el pasillo a alguna sala. Ĉu mi sekvu lin en la koridoron? ¿Debo seguirlo hacia el pasillo? Ĉu mi sekvu lin en la koridoro? ¿Debo seguirlo en el pasillo? Ĉu mi sekvu lin en la ĉambron, en kiun li eniros? ¿Debo seguirlo en la sala, en la que él entre? Ne. Neeble. Mi atendos en la koridoro. No. Imposible. Voy a esperar en el pasillo. Sed se nenio okazos? Pero ¿si no pasa nada? Se li restos longe plu en la ĉambro? ¿Si va a estar mucho más tiempo en la habitación? 0814 Linda: "Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, "Y si sale por esa puerta, él saldrá afuera, verŝajne al la urbo. Ĉu mi sekvu lin al la urbo? probablemente a la ciudad. ¿Debo seguirlo a la ciudad? Ĉu mi sekvu lin en la urbon? Ĉu mi sekvu lin en la urbo? ¿Debo seguirlo hacia la ciudad? ¿Debo seguirlo en la ciudad? 0815 Linda: "Se li iros piede, eble li vidos min, "Si se va a pie, posiblemente podría verme, verŝajne li vidos min. Li suspektos, ke mi lin sekvas. seguramente me verá. Él sospechará que lo sigo. Li turnos sin al mi. Mi ektimos. Él se volverá hacia mí. Tendré miedo. Mi paliĝos aŭ mia vizaĝo iĝos ruĝa kiel tomato. Yo pálideceré o mi cara se volverá roja como un tomate. Jes. Mi konas min. Mi paliĝos kaj tuj poste ruĝiĝos. Sí. Yo me conozco. Me volveré pálida y luego enrojeceré. Ĉiaokaze, mi maltrankviliĝas. En todo caso, me estoy intranquilizando. Jam nun mi maltrankviliĝas. Ya ahora estoy preocupada. 0816 Linda: "Se li iros per buso, li eĉ pli certe vidos, ke mi sekvas lin, "Si va a ir en autobús, él aún más verá que lo sigo, ĉar ni devos kune atendi ĉe la haltejo." porque debemos esperar juntos en la parada ". 0817 Rakontisto: Linda ne sukcesas decidi, kion ŝi faru. Linda no logró decidir que hacer. 0818 Rakontisto: Ŝi timas. Ŝia koro batas rapide. Ella tiene miedo. Su corazón late rápidamente. Ŝi volus, ke Tom kaj Bob estu kun ŝi, ke ili helpu ŝin, Ella desearía que Tom y Bob estén con ella, para ayudarla, ke ili helpu ŝin decidi. Ŝi estas tute sola. para ayudarle a decidir. Ella está sola. Ŝi sentas, ke ŝia koro rapidiĝas, sed ŝi ne scias, kion fari. Ella siente que su corazón se acelera, pero no sabe qué hacer. 0819 Rakontisto: Kaj jen, antaŭ ol ŝi povis decidi, Y entonces, antes de que pudiera decidir, antaŭ ol ŝi sukcesis retrankviliĝi, antes de que lograra volver a calmarse, jen la juna viro ekstaras. el joven se levanta. Li rigardas al la koridora pordo. Ĉu tien li iros? Él mira a la puerta del pasillo. ¿Se irá por ahí? Li rigardas al la pordo, tra kiu oni eliras al la urbo. Él mira a la puerta con salida hacia la ciudad. Ĉu tien? Jes, tien li iras. ¿Por ahí? Sí, se va por ahí. 0820 Rakontisto: Kaj Linda aŭtomate ekstaras kaj ekpaŝas al la sama pordo. Y Linda automáticamente se levanta y camina hacia la misma puerta. Ne ŝi decidis. Ŝajnas, ke ŝia korpo decidis mem. No se decidió. Parece que su cuerpo decidió por sí mismo. Ŝajnas, ke ŝiaj kruroj agas mem. Parece que sus piernas actúan por sí mismas. Nu, ĉiaokaze, jen Linda sekvas lin. Bueno, en todo caso, ahora Linda lo sigue. Al kiu mistera destino? ¿Hacia qué destino misterioso?
0901 Rakontisto: Ĉapitro 9 (naŭ) Gerda malaperis Capítulo 9 Gerda Desapareció 0902 Tom, Rakontisto: "Ŝi kuŝas meze de la koridoro! Venu, venu tuj. "¡Ella está caída en el medio del pasillo! Ven, ven enseguida. Certe la afero urĝas", diras Tom. Ciertamente, el asunto es urgente", dice Tom. 0903 Rakontisto: Li rigardas la flegistinon: ŝi estas dika, grasa virino Él mira a la enfermera: ella es gorda, una señora gorda kun bluaj okuloj, ruĝaj haroj, kaj tre ronda vizaĝo. con ojos azules, el pelo rojo, y una cara redonda. Jam kelkajn minutojn li provas diri, kio okazis, Ya hacía unos minutos que estaba tratando de decir, lo que había sucedido, sed ŝajnas, ke tiu flegistino ne rapide komprenas. pero parece que la enfermera no entendió rápidamente. La vorto "urĝa" ŝajnas ne ekzisti en ŝia vortaro. La palabra "urgente" no parece existir en su diccionario. 0904 Marta, Rakontisto: "Kuŝas, ĉu? Meze de la koridoro, ĉu vere?" ŝi diras. "Caída, ¿no? En el medio del pasillo, ¿es cierto?", ella dice. 0905 Rakontisto: Videble, la flegistino apenaŭ povas kredi. Evidentemente, la enfermera apenas puede creerlo. 0906 Marta, Rakontisto: "Kial, diable, ŝi kuŝus meze de la koridoro?" ŝi demandas. "¿Por qué diablos, ella estaría en el medio del pasillo?" ella pregunta. 0907 Tom: "Mi petas, venu urĝe. Mi ne scias, kial ŝi kuŝas tie. "Por favor, ven con urgencia. No sé por qué está allí tendida. Mi nur diras, kion mi vidis. Ni trovis ŝin tie. Sólo digo lo que vi. La encontramos allí. Eble ŝi estis malsana. Mi ne scias. Tal vez ella estaba enferma. No sé. Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion. Ella se desmayó, perdió el conocimiento. Nun certe oni devas urĝe okupiĝi pri ŝi." Ahora, por supuesto, tenemos que ocuparnos de ella urgentemente." 0908 Marta: "Stranga afero!" "¡Que raro!" 0909 Tom: "Nu, mi ne estas fakulo. Vi jes. "Bueno, yo no soy un experto. Tú eres. Okupiĝi pri malsanaj homoj estas via fako, ĉu ne? Cuidado de enfermos es tu especialidad, ¿no es así? Venu tuj. Urĝas!" Ven inmediatamente. ¡Urgente!" 0910 Marta: "Nu, nu, nu, nu. Kial, diable, ŝi svenis en la koridoro? "Bien, bien, bien, bien. ¿Por qué, diablos, ella se desmayó en el pasillo? Stranga ideo! Oni neniam svenas tie." ¡Extraña idea! Nunca se desmayan allí." 0911 Tom: "Ĉu vere? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato? "¿En serio? ¿Dónde se desmayan en esta universidad? Pardonu min, sed mi ne konas la tradiciojn. Disculpa, pero no conozco las tradiciones. Mi estas novulo. Apenaŭ unu semajnon mi estas ĉi tie." Soy un novato. Hace apenas una semana que estoy aquí." 0912 Marta: "Juna viro, en ĉi tiu universitato, oni svenas en la klasĉambroj, "Joven, en esta universidad, se desmayan en las aulas, oni svenas en la restoracio, oni svenas en la dorm-ĉambroj, se desmayan en el restaurante, se desmayan en los dormitorios, oni svenas en la banĉambroj, se desmayan en los cuartos de baño, eble oni eĉ povus sveni en iu administra oficejo. tal vez hasta puedan desmayarse en alguna oficina administrativa. Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. Stranga epoko! Pero, desmayarse en un corredor nunca escuché. ¡Época extraña! Stranga generacio! Oni faras ion ajn niaepoke." ¡Generación extraña! Hacen cualquier cosa en nuestra época." 0913 Tom: "Vi parolas, parolas, paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino "Hablas, hablas, y sigues hablando, y mientras tanto esta pobre muchacha kuŝas en la koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi!" está caída en el pasillo, ¡y nadie se preocupa por ella!" 0914 Marta: "Nu, nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn. "Bueno, bueno, no te preocupes, muchacho, no te preocupes. Ni tuj rapidos tien, kaj mi tuj prizorgos ŝin." Iremos allí enseguida, y yo me haré cargo de ella." 0915 Rakontisto: Kaj ili kune rapidas al la loko, kie Tom lasis sian amikon kun Gerda. Y juntos se apresuran al lugar donde Tom dejó a su amigo con Gerda. 0916 Rakontisto: Sed jen subite Tom haltas. Pero entonces, Tom de repente se detiene. 0917 Marta, Rakontisto: "Kio okazas? Kial vi ekhaltis?" demandas la flegistino. "¿Qué ocurre? ¿Por qué te detienes?" preguntó la enfermera. 0918 Tom: "Ŝi estis ĉi tie, kaj ne plu estas, sed..." "Ella estaba aquí, y ya no está más, pero ..." 0919 Marta: "Sed estas iu alia, kaj _li_ estas senkonscia, ŝajnas al mi. Ĉu vi konas lin?" "Pero hay alguien más, y me parece que está inconsciente. ¿Lo conoces?" 0920 Tom: "Jes, estas mia amiko Bob. Kio okazis al li?" "Sí, es mi amigo Bob. ¿Qué le ocurrió?" 0921 Rakontisto: La flegistino iras al Bob, kiu falsidas ĉe la koridora muro. Ŝi tuŝas lian kapon. La enfermera va hacia Bob, que está sentado contra la pared del pasillo. Le toca la cabeza. 0922 Marta: "Batita! Oni batis la kapon al li!" "¡Golpeado! ¡Le pegaron en la cabeza!" 0923 Tom: "Diable! Bob, Bob! Respondu! Ĉu vi aŭdas min? Diru! Mi petas! Kio okazis? "¡Diablos! ¡Bob, Bob! Responde! ¿Me oyes? Habla, ¡por favor! ¿Qué ha pasado? 0924 Rakontisto: Sed Bob ne respondas, kaj Tom iĝas pli kaj pli maltrankvila. Pero Bob no responde, y Tom se está volviendo más y más ansioso.
1001 Rakontisto: Ĉapitro 10 (dek) Nefidinda flegistino Capítulo 10 Enfermera desconfiable 1002 Rakontisto: Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. De hecho, Tom no se inclina a confiar en la enfermera. Kial? Ĉu vi scias, kara amiko, ¿Por qué? ¿Sabes, mi querido amigo, vi kiu sekvas ĉi tiun aventuron ekde la unua vorto? que sigues esta aventura desde la primer palabra? Ĉu vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon? ¿Sabes por qué Tom no tiende a confiar en la enfermera? 1003 Rakontisto: Ne. Certe vi ne scias. Ankaŭ mi ne scias. No. Por supuesto que no sabes. Yo tampoco sé. Sed fakto restas fakto, eĉ se ni ne komprenas ĝin. Pero el hecho sigue siendo un hecho, aunque no lo entendamos. Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas ŝin kredi. Y el hecho es que Tom no tiende a creer en ella. 1004 Rakontisto: Tom estas agema knabo, eĉ iom aventurema, Tom es un muchacho activo, y hasta un poco aventurero, kaj eble tiu tro parolema flegistino ne ŝajnas al li kredinda. y tal vez una enfermera muy habladora no le parecía creíble. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, Tal vez él cree que esta enfermera es muy inclinada a hablar, kaj do ne estas fidinda. Aŭ ĉu temas pri io alia? y por lo tanto no es confiable. ¿O se trata de algo más? 1005 Rakontisto: Tom ege ŝatas sian amikon Bob. Li ŝategas lin. A Tom realmente le cae bien su amigo Bob. Le cae muy bien. Li lin amas, fakte. De hecho, él lo ama. Bob kaj li amikiĝis antaŭlonge en la urbego, Bob y él se hicieron amigos hace mucho tiempo en la gran ciudad, kie ili vivis tiutempe donde vivían en ese entonces -- ili dumtempe eĉ iradis al la sama lernejo -- -- Incluso ellos fueron un tiempo a la misma escuela -- sed poste Tom devis iri al malsama urbo, pero más tarde Tom tuvo que ir a una ciudad diferente, kaj ili ne plu vidis sin reciproke. y ya no se volvieron a ver. Kiam, antaŭ kelkaj tagoj, Cuando, hace unos días, ili retrovis unu la alian en la sama universitato, se encontraron en la misma universidad, ambaŭ ege dankis la destinon. ambos agradecieron extremadamente al destino. 1006 Rakontisto: Ili treege ŝatas la tiean bonegan vivon. Ili ŝategas ĝin. Ellos gozan mucho de la buena vida de allí. A ellos les gusta mucho. Ambaŭ estas agemaj, laboremaj knaboj, Ambos muchachos son activos y trabajadores, kun speciala ŝato al la iom timemaj studentinoj. con un gusto especial por las estudiantes algo tímidas. Eble ĉar timema junulino estas malpli timinda Tal vez porque una chica tímida es menos temible ol ino neniam ema timi, ol sen-tim-ulino. que la mujer que nunca ha sido tímida, menos que una mujer audaz. Ĉu vi komprenas? ¿Entiendes? 1007 Rakontisto: Sed nun Tom malŝatas la aventuron. Pero ahora a Tom no le gusta la aventura. Li sin demandas, kial li sentas tiun flegistinon nefidinda. Él se pregunta por qué sentía que esta enfermera era poco confiable. Li preferus silenteman, grav-aspektan sinjorinon. Él preferiría una señora silenciosa, de aspecto importante. Tiu ĉi ne aspektas tre zorgeme, Esta no parece cuidadosa, kaj li ne trovas ŝin atentema pri liaj demandoj. y él no la encontró muy cuidadosa acerca de sus preguntas. Verdire, li opinias ŝin ema fuŝi sian laboron. Para decir la verdad, él opina que ella tiene la tendencia a hacer errores en su trabajo. Li timas, ke ŝi ofte agas fuŝe. Tiene miedo de que a menudo ella actúe sin cuidado. Fuŝemaj homoj ekzistas en la mondo. Existen en el mundo personas descuidadas. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? ¿Por qué esta enfermera que habla demasiado no sería una de ellas? Ĉu li mispaŝis, kiam li turnis sin al ŝi? ¿Se equivocó cuando recurrió a ella? Sed al kiu alia li povus sin turni? Pero, ¿a quién más podía recurrir? Ŝi estis la sola flegistino, kiu troviĝis en la universitato. Ella era la única enfermera que estaba en la universidad. Aŭ ĉu li mispensas? ¿O él se equivocó? 1008 Rakontisto: Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. Y ahora él se siente inclinado a cuidar de Linda. Ĉu tiu belega knabino ne troviĝas en danĝero? Esta hermosa joven ¿no está en peligro? Li amas ŝin, li eĉ amegas ŝin, pli kaj pli, Él la ama, y hasta tiene una pasión por ella, cada vez más, kaj la ideo, ke danĝeraj homoj povus fari ion al ŝi, y la idea de que personas peligrosas podrían hacerle algo a ella, apenaŭ estas travivebla. es muy difícil de sobrellevar. La vivo ne estas facila, kaj ŝajnas nun, La vida no es fácil, y ahora parece ke la tuta afero iĝas pli kaj pli malŝatinda. que todo se está volviendo más y más detestable.


El vocabulario está separado para cada capítulo y se encuentra en

http://esperantofre.com/eeo/EoDktH/Gerda/GerdaVoH.htm

El texto completo y el sonido se pueden ver, escuchar y bajar en

http://esperantofre.com/eroj/ilo01h.htm#inter

Actualizada por Enrique,   30  abril  2014