Esperanto Fremont, California

  Esperanto   Español   English

89a Universala Kongreso de Esperanto
Pekino, Ĉinio (e02)

    de Enrique

4 septembro 2004

  2652e   Sabato julio 24a, 21a horo.

Interkona vespero... supozeble donus al ni ŝancon koni aliajn ĉeestantoj ĉe la kongreso. Bedaŭrinde, ĝi estis pli kiel teatraĵo, ĉiuj sidis, kaj oni povis konatiĝi nur la apudsidantojn.

 

  2665e   Dimanĉo julio 25a, 10a horo.

Solena Inaŭguro. La Kongreso malfermiĝas. Ĉinaj gravuloj kaj estraranoj de Universala Esperanto Asocio sidas ĉe la podio.

  2680e   Dimanĉo julio 25a, 10a horo.

Solena Inaŭguro. Enrique estis la delegito por Argentino.

  2726e   Dimanĉo julio 25a, 22a horo.

Nacia Vespero. Ni vidis multege da artistoj kiuj faris cxiajn specoj de akrobatoj, dancado, kaj aliaj vidindajn aferojn.


    Paĝoj   e01     e02     e03 ne   Aliaj paĝoj

Enrique Ellemberg
Fremont, Kalifornio, Usono

    Komentoj:
     

  Hejmpaĝo:
  Eeo.8k.com
4 septembro 2004 . .

vizitoj