Enrique's pages   (V 20141029)
Esperanto   Español   English    
Did Esperanto improve/would improve the world?
Ĉu Esperanto plibonigis/plibonigos la mondon?
¿Esperanto mejoró/mejorará el mundo?

We should use Esperanto for progress in Europe and other countries
Ni devas uzi Esperanton por la progreso de Eŭropo kaj aliaj landoj
Debemos usar Esperanto para el progreso de Europa y otros países

    Other books by Doctor Márkus Gábor.


    This page moved to:
    http://esperantofre.com/mondo/flavaa.htm
    Please visit it.


* * * * *        

Retpaĝoj de Enrique:

  Monda Kongreso 2012     K1   K2   K3   Kio
  Vizito al Hanoi-urbo   Vizito al Seoul-urbo  

  USA Kongreso 2007,
San Diego kaj Tijuana, Meksiko, 25 - 30 Julio 2007.

  Visiting Canada, Alaska, Japan, Russia, South Korea, China,
  Pli ol 300 fotoj, September 12 to October 10 2009.

  Videoj por lerni Esperanton.
  3 animaĵoj (3 lingvoj), preskaŭ 3 horoj entute, kun la tuta esperanta teksto.
  Pasporto, en youtube, pli ol 7 horoj. Aktoroj de multaj landoj.

    Home page: http://esperantofre.com/index.htm (3 languages)
    Updated by Enrique,   October  29  2014