Paĝoj de Enrique

ELNA Kongreso 2006   8

Novjorko urbo, New York City, Ciudad de Nueva York

Vendredo 21a - Lundo 24a de julio, 2006

Raporto de la Prezidanto Sinjoro (Filipo) Philip Dorcas


3926. ELNA Prezidanto Sinjoro (Filipo) Philip Dorcas.


En Novjorko, la granda urbo kie loĝas la Unuiĝintajn Naciojn, la Esperanto-Ligo por Norda Ameriko kongresis kun granda kunlaboro, granda ĝojo, granda amikeco, kaj granda espero. Okdek ok partoprenis la 54an landan kongreson de ELNA.

La estraro kaj la ĝenerala membraro tie aprobis unuanime la buĝeton kaj laborplanon de ELNA. Tiu laborplano estis la unua laborplano por ELNA dum la pasintaj kelkaj jaroj, kaj donas klaran vizion por farendaj taskoj. En tiu laborplano ni esprimas, ke ni havas grandajn celojn por akiri novajn membrojn, ĉefe per pli aktivaj lokaj grupoj.

Rilate al tiu kreskado la laborplano ligas la kvanton da membroj kun la kvanto da paĝoj en nia bulteno Esperanto-USA. Ekzemple, kiam ni atingos 800 membrojn, nia bulteno havos dek ses paĝojn anstataŭ la nuna dek du.

Unu el la pli gravaj ŝanĝoj estas, ke ni aprobis monon por reklamado sub la rego de la Komitato por Informado. La ĉijara buĝeto montras du mil dolaran negativan saldon, kiu signifas, ke ni devas puŝi forte por akiri novajn membrojn. Ĝenerale ni estas en sufiĉe bona stato, kaj havas nenian kialon por ne kreski.

Ni nomis komitaton por trovi novan direktoron de la Centra Oficejo. Don Harlow, la direktoro de la CO anoncis ke li ne plu povos labori pro malsano. Laŭplane, ni havos la novan dungiton en la oficejo komence de novembro. Tiu kaj Don laboros kune dum kvar monatoj por fari la ŝanĝon glate.

Elektitaj al la estraro estis Lusi Harmon (ree), Joel Amis (ree), kaj Trevor Andrews (nova estrarano!). Ankaŭ Vilĉjo Harris estas la kasisto denove. Ni havas bonan estraron por ELNA, sed memoru, ke la ĉefa laboro restas ĉe la lokaj grupoj. Tie la membroj agas aktive kaj daŭre.

Ni unuanime aprobis la proponon kongresi en Tiĥuana, Meksikio, la 27an ĝis la 30an de julio, 2007. Tio estos la 55a landa kongreso de ELNA. Planu nun ĉeesti! Certe tio estos ege bona kongreso, kaj eble la plej granda.

Ni aprobis, ankaŭ unuanime, proponon rekomendi kiel eble plej forte partoprenadon en la Tut-Amerika Kongreso de Esperanto (TAKE), kiu okazos en Kalgario, Kanado, la 20an ĝis la 26an de majo, 2007. Notu tiun daton sur via kalendaro kaj faru planojn ĉeesti.

Ni ĝuis ne nur la kunsidojn (plenkunsido de ELNA, aferkunsido de AAIE, fakaj, ktp), sed ankaŭ la bankedon kun bongusta manĝaĵo. Ĉe la bankedo ni aŭkciis donacitajn aferojn por akiri monon por ELNA. Multajn dankojn al la loka kongresa komitato (LKK), kaj aparte al Tomaso Eccardt kaj Jim Henry, kiuj faris bonegan laboron por plani, organizi, kaj realigi la kongreson. Vidu fotojn ĉe:

    http://esperantofre.com/elna06/

La Retslamo, internacia poezia konkurso, okazis dum la distra vespero. Por originala poezio, la 1an rangon gajnis Leonido Ŝindeleviĉ, rusdevena kanada poeto. Por ne-originala deklamado venkis Ĝerardo Tobias (el Pollando, Usono). Okazis ankaŭ aliaj ludoj. Ĵenja kaj Joel Amis gastigis amuzegan vort-ludon pri PIV (kontraŭ ne-PIV) difinoj.

La kongreso okazis ĉe FIT, la Fashion Institute of Technology. Kelkaj partoprenantoj tranoktis en la dormejo ĉe la Nova Lernejo. Multaj ĉeestantoj ekskursis en la urbo, ekz. al la supro de la Imperi-ŝtata Konstruaĵo, al la Statuo de Libereco, al la Unuiĝintaj Nacioj, kaj al Kafejo Esperanto. La kulturo en Novjorko, miksaĵo de multaj naciaj kulturoj, estas ĉie, en muzeoj, en la metrooj, en la busoj, surstrate, kaj certe en la multaj interesaj restoracioj.

Unu el la plej gravaj eventoj estis, ke ni unuanime donis honoran membrecon al Don Harlow, kiu sindone laboris multe, ne nur en la Centra Oficejo de ELNA, ne nur kiel iama prezidanto de ELNA, ne nur por tiu fama retpaĝaro pri literaturo, sed multflanke por la movado en Usono kaj tutmonde. Ni dankas, dankegas al Don por la bona laboro.

Ĉi tia raporto ne vere ĝustas, ĉar mankas la vortoj por priskribi la riĉan etoson kaj feliĉan amikecon, kiujn la samideanoj spertis dum la landa kongreso de ELNA, en Novjorko, la Granda Pomo.

- raportis Filipo,
Phil Dorcas, prezidanto de ELNA


Programo:   1   2     110 fotoj:   3   4   5   6   7   8

Aktualigita de Enrique,   18  septembro  2006